Československé legie na Rusi

Deník 4. roty 1. úderného praporu

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mailto:martin@mry.cz