Československé legie v Rusku

Deník 4. roty 1. úderného praporu

zpět na hlavní stranuhome                    fotografie                   text deníku                                  e-mail           V pozůstalosti mého dědy pplk. Otakara Dokoupila jsem nalezl  řadu dokumentů z jeho působení v čs. legiích. Tyto dokumenty jsem shrnul do formátu PDF jako elektornickou publikaci. Kromě faksimile níže uvedeného deníku obsahuje i deník ze zajetí a také mapy bojových operací elitního údernéího praporu v roce 1918 na Sibiři. Lze je nalézt na tomto odkazu:
https://mry.cz/e-books//books.htm#dokoupil

Deník 4. roty 1. úderného praporu zachycuje období od listopadu 1919 do příjezdu praporu do Čech. Jde o oficiální deník jednotky se záznamy denních rozkazů a událostí.
Zajímavé je sledovat každodenní drobnosti, které se odrážejí v rozkazech, a také postupné proměny ovzduší v jednotce v důsledku blížícího se konce bojů a návratu k civilnímu životu. Také postupné narůstání politické propagandy a vlivu levicových (jak bycho je nazvali dnes) agitátorů na morálku jednotky je nesmírně zajímavý.
Jak se blíží konec anabáze legií, mění se i forma deníku: strohý vojenský jazyk a pečlivý rukopis se stále více vytrácejí.
Kdo je autorem fotografií mi není známo, ale vím, že  v pozůstalosti byly i dva staré měchové aparáty na desky, resp. filmpaky 6x9, a snad i nějaké negativy či skleněné desky, ale tím si nejsem jistý.
zpět na hlavní stranuhome                                                               e-mail              

Copyright (c) Martin Rybák 2006