Vánoční výlet, prosinec 2018

Naštěstí máme své železné rezervy.

www.mry.cz