Oslava

padesátých narozenin naší drahé Evičky

proběhla s důstojností, kterou si každý s touto osobou jistě spojuje. Čímž je vlastně řečeno vše a zbývá jen uvést některé detaily.

Jako obykle, nic nebylo ponecháno náhodě. Hlavní fór byl vymyšlen poměrně snadno a rychle, protože sama oslavenkyně se dá přirovnat k studni inspirace téměř bezedné.V pátek odpoledne dne D proto byli náhodní i stálí návštěvníci bílovecké sokolovny překvapeni ba vylekáni divnými zjevy, houfujícími se v uvedeném zařízení. (Zprávy o událostech pronikly i do médií. Hospodský se nechal rovněž slyšet, že malé vyděšné děti rapidně zvedly prodej nanuků, které vyžadovaly po svých rodičích pro ulidnění.) Tak to jsme byli my - Maoři z dalekého Nového Zélandu. Ne všichni to pochopili, jak vyplývá ze zprávy uveřejněné později v tisku. Že celkem nevinná oslava oslava narozenin může vést ke vzniku takových fám však určitě svědčí o malém rozhledu našich novinářů. Žumpa to je.
Hlavní myšlenka celého alegorického obrazu, představující přivítání turistů domorodými Maory na Novém Zélandu, byla provedena úspěšně. Turistka rychle pochopila, o co jde a zahájila domorodé tance ještě dříve než samotní Maorové. Její snaha podlézat přísným domorodcům však nevedla k ničemu, byla zajata do sítě a po nutném okořenění byly zahájeny přípravy k tepelné úpravě pokrmu.
Překvapivé stavnovisko zaujal nejbližší připravovaného pokrmu. Děsivé grimasy hladových Maorů jej nevyvedly z klidu. S mumláním o neochotě a neschopnosti ubožačky cokoliv uvařit neudělal pro její záchranu nic a dokonce se smál.

Kruté Maory však představa zabíjačky kusu tak starého nakonec vyděsila a raději obětovali svoji poslední láhev ohnivé vody, aby se nenadále kořisti co nejrychleji zbavili a nemuseli zase žvýkat to tuhé maso. Jeden se dokonce nechal slyšet, že má raději telecí než hovězí a vyplazoval při tom radostně jazyk.

Nakonec všechno dobře dopadlo. Pouze hospodský naříkal, že mu nějaké pako ukradlo všechny solničky.


Zpět na hlavní stranu                fotky - start              další informace                fotky - přehled


Pokud máte pocit, že při čtení textu ztrácíte souvislosti, tak jste buď

V takovém případě rád osobně poskytnu vysvětlení za malý tekutý úplatek.