Řopík se říkalo malé pěchotní pevnůstce pohraničního opevnění. (Podle ŘOP - Ředitelství opevňovacích prací. Ještě existují další typy - větší řopák, řopan a možná další, o kterých nevím.) I po více než šedesáti letech tu stojí jako důkaz toho, že Švejk nebyl vždy symbolem české povahy.

1
2
3
4
5
6