Martin Photo :     BRNO versus ŠVÉDOVÉ (podruhé)

Site map            Home page              e-mail             Více fotek     Fotky 2015


Švédové si pořád nedají pokoj. Už v pátek se srocovali a bubnovali a dokonce začali budovat tábor na Kraví hoře. Tentokrát měli štěstí, že nepřišla řádná bouřka, která je tak pěkně vytopila už před lety, tedy přesněji před 373 lety, když Brno obléhali. Stejně jako kdysi, i letos se Brňané bránili. Policie samozřejmě neudělala nic. Tedy kromě toho, že zakázala Švédům parkovat u tábora a hbitě pokutovala místní, kteří si toho nevšimli. Věci se opět musela chopit domobrana, posílená o pár homelesáků, kteří bránili své letní útočiště.

Na úvod něco historie z pera slovutného Jiřího Svobody, který má se Švéďáky osobní zkušenost:
"... Když to tak vezmu kolem a kolem, Švédové nás jako národ většinou trpce zklamali. Především svou porážkou roku 1643 u Brna, jehož dobytí mělo otevřít v kolísavém vývoji třicetileté války cestu protestantským vojskům na Vídeň. Dodnes se tato švédská porážka v Brně paradoxně připomíná jako naše vítězství, neboť opačný výsledek mohl znamenat porážku habsburského domu a ostudné Obnovené zřízení zemské z let 1627 a 1628, na jehož základě zaznamenaly naše země první katastrofální odliv mozků, mohlo pozbýt platnosti. Švédové neuspěli v téže válce ani v už téměř obsazené Praze a chudák Komenský se radoval nadarmo. Cesta domů zůstala zavřená. Švédům se vůbec nepodařilo v třicetileté válce zvítězit a přispěli tak k hanebnému Míru vestfálskému, který rozdělil zájmové sféry bojujících velmocí. My jsme zůstali v té nesprávné části Evropy, což ovšem nebylo naposled. Ani v novověké historii se Švédové ve vztahu k nám příliš nevyznamenali. Stačí jen připomenout, jak zarputile proti nám bojovali na několika mistrovstvích světa v ledním hokeji ve chvíli, kdy jsme již porazili ty zpropadené Rusy a k získání titulu nám s nimi stačila remíza. A oni vyhráli dva jedna. Nebo jak nám stačilo vyhrát jedna nula a oni pár minut před koncem srovnali na jedna jedna. Hanba pomyslet.
Dobře, Švédové nám párkrát dali co proto, ale dneska už to stačí. Už nás mydlit nebudou...."
(celý text, který nemá s historií nic společného, najdete někde tady).
Kraví hora se opět proměnila v bojiště. Na chráněné žáby nebyl brán zřetel.   Střelba z mušket, arkebuz a hlavně z děl dokázala rozplakat nejedno batole. Navíc jejich dým dokázal celé bojiště zahalit do neprůhledného oparu. Po řadě strategických přesunů od rybníčku k pískovišti, aby se mohlo překvapivě ustoupit ke zkroucené borovici, se Švédové a jejich soldateska vzepjala k poslednímu zoufalému útoku proti brněnským kopiníkům. Naštěstí kostelník rozhoupal zvony včas a brněnští mohli v poklidu prošacovat padlé Švédy a popřípadě dorazit ty pouze přizabité.
 Fotky jsou tady


Site map             Home page                   e-mail