Slavení

padesátých narozenin RADESA

policejně hlášeného pod jménem Radek Bednář

 

Motto:                                        

 

Zpět na hlavní stranu                fotky - start                              fotky - přehled

 

 

 

Dlouho očekávané a stále odkládané oslavy Radesových narozenin proběhly v klidné a přátelské atmosféře. Byly proneseny projevy velebící sílu intelektu oslavence, jeho krásu, mužnost a příslovečnou dobrotu. Na jeho počest zazpívalo smíšené kvarteto a několikrát i velký sbor, též dobře smíšený. Byla přinesena hojnost darů, mezi nimi dokonce jeden, zasluhující označení danajský. Upřímné holdování oslavenci dirigovala s nonšalancí sobě vlastní Eva, známá také jako Evajs, Lotraska či nejhodnější macecha.

Dlužno říci, že se poučila z ostudy, která provázela oslavu jejích vlastních narozenin, viz např. tady, tady nebo tady. Aby snížila riziko globální ostudy, vybrala pro oslavy zapadlý koutek pod Rabštejnem, známý jen několika zasvěceným, navíc v době, kdy zde obvykle prší, pokud tedy nesněží. Dodejme, že žádné nemilé překvapení se nekonalo, hotel podruhé nevyhořel a jediný, kdo potřeboval lékařskou péči, byl oslavenec. Poskytnuté ošetření bylo rychlé a vedené lege artis, následky snad nebudou, komplikace byly předem vyloučeny.

Podle všeho lze tedy mít za to, že Rades byl do houfu nás mladých starců, kam se ostatně dlouho tlačil, přijat už definitivně .
(Informace vydává Ministerstvo promyšlených informací Republiky Vesele. Podrobnosti najdete dále.)

 

 

Páteční večer jsme poseděli s dosud mladým oslavencem u ohýnku. Jasná noc a měsíc skoro v úplňku slibovaly krásný den. Ráno bylo skutečně jako korálek a ti, kteří vyspávali a nenašli cestu na vrchol skal Rabštejnu přišli o hodně. Ale ani snídaně pod rozkvetlou třešní nebyla marná.

Následoval výlet, jehož cílem bylo jednak secvičení náročných kreací připravovaných na oslavy, jednak provětrání hlavy svěžím horským vzduchem. Počasí nám přálo jen do hospody na Skřítku, do níž jsme dorazili těsně po začátku bouřky. Naštěstí se našly dobré duše, které nás zachránily a suché přepravily na večerní radovánky do chalupy.

 

Večer se oslav obětavě účastnilo skoro šedesát dobrovolníků, kteří jen s potížemi, přesto s chutí konzumovali dobroty navařené a napečené Evičkou, která je neúnavně servírovala v množství větším než malém. Nezůstalo ale jen u obžerství, i kultura dostala, co jí patří. Na počest oslavence byla provedena světová premiéra výpravné pantomimy NEKRA čili Nežere krabička. Pantomima popisovala historii dárku pro oslavence. Bohužel, nepřízeň počasí nedovolila použít všech rozměrných rekvizit a i herci se na malé jeviště vešli jen s obtížemi. Hra se tak stala pro většinu přítomných poněkud nesrozumitelnou, přesto se několikrát ze slušnosti zasmáli. Z rozpačitého úsměvu oslavence jsme usoudili, že ani on nebyl výjimkou, nic nepochopil a našeho daru si vůbec nebyl vědom. Prostě házení perel.

Po intelektuálně náročné pantomimě přišla na řadu nenáročná, chtělo by se říci pokleslá reality šou, snažící se oslavence zesměšnit vypočítáváním všech jeho neduhů, jako by "doktorům" nedošlo, že je prostě jen starý. Naštěstí se "léčba" obešla bez trvalejších následků, i když počínání některých doktorů připomínalo spíše praktiky woodoo, ovšem předvedené s neobyčejnou zručností. Publiku tento druh zábavy evidentně vyhovoval. Řičelo smíchy a někteří dokonce zapomněli při představení konzumovat.

Následovaly básně složené na Radesovu počest. Zejména Bratrova Zetoradesná, hravé dílo postmoderní poesie tohoto mladého nadějného autora, naznačila, že o Bráchovi ještě uslyšíme. Bohužel, autor se možná až příliš strachuje o své rýmy a bojí se zcizení myšlenek, jimiž byla celá báseň doslova přeplněna, takže svolil k publikaci pouze jednoho rýmu, který ovšem pokládá za klíčové místo svého díla. Uvádíme ho proto v nezkrácené podobě:

...
u vědomí, že zas jakýs těžce zkrchlý mele džem tu
...

I přes jistou fragmentárnost ukázky si jistě učiníte obrázek o celku. Ti, co slyšeli Zetoradesnou celou, vědí své, ostatní mohou jen závidět. Sám oslavenec byl dílem evidentně dojat.

Hřebem večera byla projekce sestřihu událostí z plodného Radkova života na břehu, na lodi a následně i ve vodě, které vyvolaly další výbuchy smíchu. Poté byl přinesen obrovský dort, další dárky oslavenci, další rýmy, další písně, hodovalo se a pilo. Nikdo nebyl smutný, jen přítomné dámy litovaly, že jim Rades zase trochu zestárl. Přestože se pokračovalo i druhý den, stejně ještě zbylo. A kolem toho všeho neustále oscilovala neúnavná Evička tu s dalšími koláčky,  tu s jitrničkami, masíčkem nebo s jinými pochoutkami.

Zpět na hlavní stranu                fotky - start                              fotky - přehled


Pokud máte pocit, že při čtení textu ztrácíte souvislosti, tak jste buď

V takovém případě rád osobně poskytnu vysvětlení za malý tekutý úplatek.

Odkazy na starší události podobného ražení:
    Eva
    Alena
    Přema
    Dana
    Milen