Sbírka citátů

s fotografováním nějak souvisejících

 

(aktualizováno 4.7.2012)

e-mail               home

 

O   UMĚNÍ      O životě  O fotografii   O kýči

Nedomnívám se, že bych měl nějaký obzvláštní talent, jedinou útěchou mi je naděje, že se ještě zlepším

(Paul Simon)


Každý úspěch je založen na schopnosti tvořit lépe než pouze dostatečně dobře

(autor neznámý)


Všichni víme, že umění není pravda. Umění je lež umožnující poznat pravdu. Umělci však musí znát cestu, jak přesvědčit ostatní o pravdivosti svých lží.

Pablo Picasso


Každé dítě je umělec. Problém je, aby jím zůstalo, když vyroste

(Pablo Picasso)


Estetickým ideálem kategorického souhlasu s bytím je svět, v němž je hovno popřeno a všichni se chovají, jako by neexistovalo. Tento estetický ideál se jmenuje kýč. ...
Kýč je absolutní popření hovna; v doslovném i přeneseném slova smyslu: kýč vylučuje ze svého zorného úhlu vše, co je na lidské existenci esenciálně nepřijatelné.

 (Milan Kundera)


Talent je levnější než špetka soli. Co odlišuje telentovaného člověka od úspěšného, je spousta tvrdé práce

(Stephen King)


Jakkoliv velký talent může někdo mít, stát spisovatelem se nelze naučit naráz.

(Jean Jacques Rousseau)


Talent bez disciplíny je jako chobotnice na kolečkových bruslích. Spousta pohybů, ale nikdo neví, zda jede dopředu, nabok nebo dozadu.

(H. Jackson Brown)


Motivace skoro vždy překoná pouhý talent.

(Norman Ralph Augustine)


Věřím, že každý se narodí s talentem.

(Maya Angelou)


Styl neobsahuje postup, ale skrytý klíč. Je rozšířením vaší osobnosti.

(Ernst Haas)


Nepostačuje mít dobrou techniku a rychlé prsty. Musíte také mít co říct, musíte vědět jak to říct a konečně - musíte to říct.

(Luis Armstrong)


Nemám žádný zvláštní talent. Jsem jen vášnivě zvědavý

(Albert Einstein)


Nevidíme věci jaké jsou. Vidíme je takové, jací jsme my.

(Talmud)


Umění je fantazie uchovaná v hmotné formě.

(Ken Rockwell)


Žádné pravé umění neobrazí skutečnost, neboť samo je skutečnost, skutečnost člověka, celého člověka v daném světě.
Moderní umění je skutečnost člověka, stav věcí lidských a životních v éře průmyslové civilizace.

( Josef Šafařík)


Kdybych věděl, co je to umění, rozhodně bych se tím netajil

( Pablo Picasso)


A picture is the expression of an impression. If the beautiful were not in us, how would we ever recognize it?
Obraz je výrazem dojmů. Kdyby krása nebyla v nás, jak bychom ji mohli někdy nalézt?

( Ernst Haas)


 Dělej, co ti talent umožní. V lese by bylo velmi ticho, kdyby žádní  jiní ptáci nezpívali kromě toho, co zpívá nejlépe

(Henry VanDyke)


Když už nemužete excelovat díky svému talentu, nahraďte jej alespoň zaujetím.

(Dave Weinbaum)


Nemáš-li co ukázat, neukazuj raději nic

(??? )


Povinností umělce je reflektovat dobu

(Nina Simone)


Umění je výrazem představivosti, nikoliv opakování reality

(Henry Moore )


Co hledám není reálno ani nereálno, ale spíše něco mimovolného, tajemství instinktů lidské rasy

(Amedeo Modigliani )


Umělec bez nadání není ničím,  ale nadání bez práce nevede k ničemu

(Emile Zola )


Když dokončuji obraz, stavím vedle něj Bohem vytvořený objekt - kámen, květinu, větev nebo svoji ruku - jako
konečné srovnání. Když obraz obstojí vedle toho, co člověk neumí vytvořit, je autentický. Je-li obraz v rozporu,
má malba je špatná.

(Marc Chagall)


Dobrá zpráva: to, čemu říkáme umění, se neřídí žádnými pravidly

(Kim Weston )


Často maluji jen fragmenty skutečnosti neboť, jak se zdá,  odrážejí mou myšlenku stejně dobře nebo i lépe než dokáže celek...
Chci vytvořit ekvivalent toho co při pohledu  něco cítím - ne to kopírovat

(Georgia O'Keeffe)


Vize je tím pravým tvůrčím rytmem

(Robert Delaunay)


Nejdůležitější finta při studiu malířství je umění myslet. Vyjma přirozeného talentu genia,
individualita myšlenek je bezesporu nejdůležitějším faktorem v tvůrčí práci.

(Edgar A. Payne)


Všichni víme, že umění není pravdivé. Umění je lež, která nám přibližuje pravdu.

(Picasso)


Ptáte-li se, co v tomto světě dělám, já - umělec - odpovídám:
jsem zde, abych žil hlasitě

(Emile Zola)


Naplněním umění není representovat vnější podobu věcí, ale jejich vnitřní význam

(Aristoteles)


Bez básníků a bez umělců by se lidstvo jednotvárností přírody brzo unudilo

(Guillaume Apollinaire)


Umění žije pouze v rámci vlastních omezení, ale  umírá, je-li omezováno.

(Albert Camus)


 

 

 

 

O   ŽIVOTĚ      O kýči  O fotografii   O umění

 

Nikdy jsem se nedíval na pohodlí a štěstí jako na konečný cíl - takové etické  východisko považuji za vhodné pro stádo vepřů

(Albert Einstein)


Dělat naplno, nespěchat a netrápit se

(Josef Sudek)


Zkušenost je to, co získáte deset sekund poté, co byste ji potřebovali

(Reverend Knight)


Pouze povrchní lidé nesoudí podle zevnejšku. Pravá tajemství světa spočívají v tom viditelném a ne v tom, co nevidíme.

(Oscar Wilde)


Žádná pravidla neexistují

(Jan Groover)


Zeď může být postavena dělníkem nebo umělcem. Práce je stená, ale postup a výsledek se liší. Který tedy pracuje usilovněji?
 Odpověď je snadná - umělec, protože ten do toho dává 110% v naději, že vytvoří z běžného něco mimořádného.
A čí práce je namáhavější? Dělníka, přirozeně. Dělník maká, potí se a nadává.
Umělec maká, potí se a usmívá se ... úsměvem plným uspokojení, které je vyvoláno poctivým dílem.
Dělník se těší na konec směny a cítí únavu a zasmušilost. Umělec je na konci směny stejně unavený,  ale veselý.

(Anne Lamott)


Zručná ruka nemůže vyvážit  prázdno v srdci

(Rodney Smith)


Ti, kteří sní ve dne, zjistí mnohé, co uniká těm, kteří sní pouze v noci

(Egdar A. Poe)


Musíte mít sen, musíte mít ideu a musíte si postavit vlastní cíl, který vás může trochu deprimovat, neboť se zdá velmi vzdálený a nedosažitelný.
Potom, myslím, si musíte vypěstovat jistou odolnost proti zklamání a prohrám, které vás na cestě určitě potkají.

(Gregory Peck)


Zdá se, že dokonalosti není  dosaženo v okamžiku, kdy už nelze nic přidat, ale když už nelze nic odebrat.

(Antoine de Saint Exupery)


Nepotlačujete svoji inspirace a svoji představivost; nestaňte se otrokem svého modelu.

(Vincent Van Gogh)


Vesmír a lidská hloupost jsou nekonečné. Ačkoliv tím prvním si nejsem jist

(A. Einstein)


Všichni musíme zemřít! Ne každý však skutečně žije...

(W. Wallace)


Líbit se musí kurvy a nikoliv poezie

(???)


Abys viděl neviditelné, pozoruj pečlivě viditelné

(talmud)


Mistrovská díla jsou vždy úspěšnými pokusy

(George Sandová)


Vypracovat si vlastní styl není převzetí stylu někoho jiného. Vypracovat vlastní styl znamená zjistit, kdo jste a tvořit svá díla tak, aby byla pokračováním vaší osobnosti.

(Alain Briot)


Lidé se příliš málo dívají. Lidé uvažují, a to není to samé.

(Henri Cartier-Bresson)


Představivost je mnohem důležitější než vědomosti.

(A. Einstein)


 

 

 

 

 

O   FOTOGRAFII      O životě  O kýči   O umění

 

 

Fotografie má upozorňovat lidské oko, cit a mysl, že i nepatrné věci mají svoji hodnotu a smysl.

(Josef Sudek)


Pro dobrou fotografii neexistují pravidla, pouze existují dobré fotografie.

(Ansel Adams)


Fotografie se nefotí, ale vytvářejí.

(Ansel Adams)


V každé fotografii jsou dva lidé - fotograf a divák.

(Ansel Adams)


Krajinářská fotografie je nejvyšší prověrkou fotografa - a často také největším zklamáním.

(Ansel Adams)


Občas se skutečně dostanu na místa, která Bůh připravil tak, že stačí stisknout spoušť.

(Ansel Adams)


Pravá fotografie nepotřebuje vysvětlení a ani ji nelze vyjádřit slovy.

(Ansel Adams)


Koupíte-li si fotoaparát, stáváte se fotografem. Koupíte-li si flétnu, stáváte se vlastníkem flétny.

(Bob Kolbrener)


Které obrázky jsou důležité? Jsou to těžce získané fotografie, odpřemýšlené, předem připravené? Ano. Nebo to jsou ty nepřirozené a vyumělkované? Někdy. Jsou to momentky z ruky udělané z legrace? Určitě. Nebo se jedná jen o šťastné chvilky, náhodné zachycené momenty? Snad. Je to intuitivní výraz bystré inteligence? Správně. Nebo jde o destilát za roky sledování, prohlížení a chápání fotografií? Rozhodně ano.

(Paul Graham)
Photography Is Easy, Photography is Difficult


Nakonec jsem  si našel vlastní naprosto jednoduchý recept na kreativitu: zůstaňte sví. Nesnažte se vyniknout; nesnažte se o úspěch; nepokoušejte se dělat fotky aby se líbily ostatním - prostě si udělejte sami radost.

(Ralph Steiner)


Koš na papíry - nejlepší přítel začínajícího autora

prof. Šmok


V každém snímku jsou vždy dva lidé: fotograf a divák.

(Ansel Adams)


Fotografie je pohled zvenku, malba představuje vnitřní pohled. Fotografie zaznamenává neomylně jeden obraz, kdežto malba zachycuje mnohost obrazů vnímaných malířem.

(C. Sheeler)


O jednoduchosti: Jestli je něco opravdu důležité, pak je to zjednodušení. Výsledky většiny fotografů by byly zřetelně lepší, kdyby dokázali jedno: odstranit vše, co je navíc. Usilujete-li o jednoduchost, máte mnohem větší šanci zaujmout diváka.

(W. A. Allard)


Není-li vaše fotografie dost dobrá, nebyli jste dost blízko

(Capa)


Jestliže se všichni fotografové dívají jedním směrem, koukněte se na druhou stranu.

(stará pravda)


Učit se fotografovat neznamená rozvíjet speciální manuální dovednost, ale téměř výhradně rozvíjet potenciál intelektuální.

(prof. Šmok)


Každé dílo je portrétem svého tvůrce

(Ansel Adams)


Fotografie nespočívá v kamerách a objektivech. Řemeslo je mnohem důležitější než to, jakou kameru a objektiv používáte, váš vkus je mnohem důležitější než řemeslo, a mít co říci je mnohem důležitější než dobrý vkus, a tvrdá práce a snaha dostat se dál je mnohem důležitější než něco říci. Věřte mi, velká díla vznikla podřadnými aparáty a objektivy, a absolutní sračky byly udělány nejdražšími exkluzivními aparáty na Zemi. V aparátech to není.


The prejudice many photographers have against colour photography comes from not thinking of colour as form. You can say things with colour that can’t be said in black and white… Those who say that colour will eventually replace black and white are talking nonsense. The two do not compete with each other. They are different means to different ends.

(Edward Weston)


A good color image is a good black and white image.

(Bill Burt)


Fotokopie je co možná nejexaktnější zobrazení předlohy.
Fotografie je subjektivní interpretace daného motivu či předlohy
Často se ale fotokopie zaměňuje za fotografii.

( ???)


Available light is any damn light that is available!

 (W. Eugene Smith)


Komplikované vybavení a reflektory a všelijaké další pomůcky dokáží, podle mého názoru, zabránit tomu, aby se ptáček vůbec ukázal.

(Henri Cartier-Bresson)


Nikdy jsem člověka nefotografoval; snažil jsem se o něm podat zprávu výtvarně i psychologicky opravdovou

(František Drtikol)


V jistém okamžiku začíná  fotografování být autobiografické. Abychom vytvořili lepší fotky, musíme odložit fotografické příručky a časopisy. Musíme vyjít a zjistit, kdo jsme.

(Chris Rainier )


Neobvyklé vítězí nad obvyklým

(Thad Abell - fotografická rada jeho synovi Samovi)


Neustále mě překvapuje, existuje tolik fotografů zavrhujících manipulace skutečnosti,
jako by to bylo něco špatného. Měňte realitu! Jestliže ji nemůžete najít, vymyslete si ji!

(Pete Turner)


Často slyšíme o "úhlech záběru" (zejména od těch chlapíků, kteří si lehají na břicho aby získali nějaký efekt či styl),
avšak jediné oprávněné úhly záběru jsou ty, plynoucí z geometrie kompozice.

(Henri Cartier-Bresson)


Jednou z největších chyb, kterou fotograf může udělat, je dívat se na skutečnost a držet se marné naděje,
že příště už se na film nějak dostane její věrnější obraz...
Jestliže zúžíme svoje představy na  reálný svět, budeme  v neustálé nevýhodě při snaze udělat své fotografie shodné s tím, co pozorujeme, ale nikdy lepší.

(Galen Rowell)


Jedna neostrá fotka je chyba; deset neostrých fotek je experiment, ale sto neostrých fotek tvoří styl.

(Anonym)


Krása a estetické uspokojení, přestože to zní paradaxně, představují pro každého umělce největší nebezpečí.

(autor neznám)


Každá fotografie je svár mezi formou a obsahem. Jedno vždy hrozí překrýt druhé. Mám nejraději, když obsah překonává formu.

(Garry Winogrand)


Každý fotograf řeší dva problémy: nalézt co má fotografovat a nalézt jak to fotografovat. Jakmile naleznete, co máte fotografovat, ono "jak" už se dostaví samo.

(Garry Winogrand)


Ujasni si, co je hlavním předmětem (námětem) snímku

Rozvaž, jak soustředit pozornost na tento námět

Odstraň nebo potlač vše ostatní, co s předmětem nesouvisí

postup ražený N.Y. Institute of Photography


Jeden objektiv, jeden film, jedna vývojka, jeden druh papíru.

XGAS


Existuje zřejmý rozdíl mezi tím, co fotografuje "moderní fotograf" a, řekněme, "moderní piktorialista". Rozdíl je v tom, že ten první fotografuje scénu, aby něco sdělil, zatímco druhý proto, aby něco ukázal.

(Chatnal Stone, http://chantalstone.wordpress.com/category/inspiration/)


Přemýšlet je nutno před a po, nikoliv během fotografování. Úspěch závisí na šíři kulturního povědomí, postojích, upřímnosti, temperamentu. Je nutno mít se na pozoru před vyumělkovaností, která je opakem života.

(Henri Cartier-Bresson)


Pri úvahách nad fotografiemi, které instinktivně považuji za dobré, zjištuji, že tyto obrazy mají bez vyjímky, i když v různé míře, čtyři vlastnosti:

zaujmou pozornost

obsahují patrný záměr a smysl

působí emotivně

mají grafickou působivost

U obrazu, které mě nechávají chladným, jedna či několik těchto aspektů schází. A ěím méně jich nacházím, tím méně se mi fotka líbí.

Andreas Feininger, 1969


Cílem kreativní fotografie je vytvořit vizuální interpretaci zážitku, nikoliv pouze zaznamenat obrazový vjem.

(Monte Nagler)


Za život udělá fotograf tak sedm dobrých fotografii, víc ne.

(Jan Saudek)


Myersův princip určitosti ve fotografii praví: Čím blíže je vaše srdce fotografovanému subjektu a čím kratší je expozice, tím jistěji zachytíte jeho podstatu v krátkém prchavém okamžiku, nazývanou "pocit".  Rozdíl ve vidění oka a objektivu způsobuje, že fotografa, jenž pouze zamíří aparát na přitažlivý subjekt a předpokládá, že získá působivý obraz, čeká určitě zklamání.

(Andreas Feininger)


Fotografie je vnášení řádu do chaosu.

(Ansel Adams)


Není nic horšího než dokonale zaostřená fotografie zmateného námětu.

(Ansel Adams)


Umělecké dílo je výrazem představivosti, nikoliv reprodukce reality.

(Henry Moore)

 

 

 

 

 

 

O   KÝČI    O životě  O fotografii   O umění


Kýč je dílo, které se, aby zdůvodnilo svoji funkci, jež spočívá ve vyvolání efektu, chlubí cizím peřím, cizími zkušenostmi a nabízí se bez výhrad jako umění.

(Umberto Ecco)


Vždy platí, že kdykoli se v životě rozchází krása s pravdou, umění favorizuje výraz před slohem, neboť za tohoto
stavu uplatňovat princip krásy znamenalo byfalšovat skutečnost. Tedy vyrábět kýč. (...) Člověk, který žádá od dnešního umění krásu, je
buď iluzionik s růžovými brýlemi, který nemá odvahu pohledět pravdě zpříma do tváře, nebo tvor zraku tak chabého, že pravdy nedohlédá.

( Josef Šafařík)

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotogalerie

My bag

Links

Slovník

CV


e-mail              home

Copyright (c) Martin Rybák 2009